Terapistudion
 

"Every single journey, begins with one step..."

 

"Every single journey, begins with one step..."

 

"Every single journey, begins with one step..."

Välkommen till TerapiStudion & ParterapiStockholm!

När själen får tala är det som att öppna ett fönster. Det gamla unkna som velat kväva oss vädras ut, ny frisk luft kan släppas in.
Att få hjälp med att bejaka sin historia men leva i nuet,
borde vara varje människa förunnat.